Tarieven / Vergoedingen

Onze praktijk heeft met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen een contract. Dit houdt in dat wij bij alle verzekeringen rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij declareren. Bij een restitutiepolis blijft u echter zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de rekening binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van onze praktijk.

 

Betalingsvoorwaarden:

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen als patiënt en de fysiotherapeut.

Indien uw afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling telefonisch aan ons te melden. Wanneer dit niet gebeurd, zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw fysiotherapeut kan bij ziekte of bij onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Betaling voor de diensten die wij leveren geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt er verzuim in en staat het de praktijk vrij om incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen te laste van de patiënt.

 Betalingsvoorwaarden van de praktijk zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Breda.

 

Vergoedingen:

Klik hier voor de vergoedingen van alle zorgverzekeraars.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen die u krijgt van de zorgverzekering. Mocht het onverwacht blijken dat u niet verzekerd bent of dat u al aan uw behandeltax zit, dan krijgt u de rekening.

Copyright Wolf Fysiotherapie - Alle rechten voorbehouden - De website is beveiligd met een SSL verbinding